Dịch vụ Archive

Cung cấp trái cây miền tây số lượng lớn

Nhiều loại cây được tuyển chọn  như: Xoài cát Hòa Lộc, xoài cát Chu, xoài Thái Lan, xoài Đài Loan; sầu riêng Ri 6; chôm chôm Giông riêng, chôm chôm nhãn, chôm chôm Java; bưởi da xanh, bưởi năm roi, vú sữa Lò rèn, mít nghệ, mít Thái, … đã được thị trường chấp nhận và mang lại hiệu quả kinh tế cao.