Vựa cá miền tây tannhiem.com

Nhà cung cấp cá nước ngọt và vận tải đông lạnh uy tín, chất lượng hàng đầu thị trường.

  • Khu vực An Bình, xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
  • Số điện thoại: 0917277559  (C. Nhiệm)
  • Email: vuacamientay@gmail.com